Süryaniler

Büyük bir bölümü suriye ve Türkiye’de yaşayan bir hıristiyan topluluktur. Hıristiyanlığın
peygamberi isa’nın ” hem tanrı, hem insan ” özelliğine karşı çıkarak v. Yüzyıl’da bağımsız kiliselerini kurdular. Dilleri sami dilinin bir kolu olan aramca’dır.

Leave a Reply