Tabu

Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dini inanç. (Sıfat)yasaklanarak korunan (nesne, kelime, davranış). (Sıfat, sosyoloji)tekinsiz.
– Uğursuz, hakkında konuşmaktan korkulan.
– (polinezya dilinden) var olduğu sanılan, mukaddes hususiyetlerinden dolayı dokunulamıyan. Uğursuz ve korkunç olan şey.
– Bir sözcüğü, yasaklanmış sözcükleri kullanmadan anlatmaya dayanan bir oyun.

Leave a Reply