Tafsilat vermek

Bir kimse, bir şey ya da durumun özelliklerini, inceliklerini, ayrıntılarıyla anlatmak, uzun uzadıya anlatmak.

Leave a Reply