Tag Archives: anlamı

Hava fotoğrafçılığı ,

Yeryüzeyinin ya da atmosferinin çeşitli özelliklerinin, uçak, roket, uydu gibi hava ya da uzay taşıtlarından fotoğrafının çekilmesi tekniği. Hava fotoğrafları —> fotogrametri veya fotoyorum amacıyla çekilir. Bu nedenle, çekimler yapılacağı zaman, fotoğrafı çekilecek alan birbirine paralel şeritlere ayrılır. Her yüzeysel şerit, bir sonrakinden yaklaşık %30’lik bir parçaya taşar (yan bindirme). Fotoğraf çekimleri ise; biri öbürünün aldığı yerin %60’lık parçasını kapsayacak biçimde yapılır ( ileri bindirme) . Fotogrametrik harita yapımına yönelik hava fotoğrafı alımı, daha önceden bir uçuş planının yapımım gerektirir. Bu uçuş planı, uçağın izleyeceği uçuş kolonları tesbit edilerek haritalanacak bölgenin fotoğrafla kapatılmasını içerir. Hava fotoğraflarınnda steroskopik denilen 3 boyutlu görüş oluşturmak için, birbirini izleyen görüntüler arasında % 60 ileri bindirme ve kolonlar arasında ise % 30 yan bindirmeli fotoğraf çekilir. ( Necip ışıtman özel).