Tag Archives: asa ne demek

Asâ

(fiil veya harftir) ümid veya korku bildirir. Şek ve yakin manalarına delalet eder; (ola ki, şayet ki, meğer ki, olur, gerektir) manalarına gelir. (Kâde) $ fiiline benzer. Ekseri, (lâkin) (leyte) mânasına temenni için kullanılır. Hitab-ı ilahî kısmında yakîn ve vücubu ifade eder.