Tag Archives: bosna hersek

Bosna hersek

Eskiden yugoslavya’nın altı cumhuriyetinden biriydi. Makedonya’nın kuzeyinde dağlık bir bölgede yer alır. Adriyatik denizi’ne açılan 20 kilometre genişliğinde bir koridorla açılan kıyısı vardır. Başlıca geçim kaynağı tarım ve madenciliktir. Başkenti sarajevo’dur (saraybosna). 1463’De bosna ve 1465’de hersek osmanlı devleti’ne bağlandı. Bölgede ya-şayan boşnaklar müslümanlığı benimsediler. 6 Ekim 1908 tarihinde avusturya-macaristan imparatorluğu tarafından ilhak edildiler. Bölgede boşnaklarda’dan başka sırplar ve hırvatlar da yaşamaktadır.