Tag Archives: havza

Havza

Dağ veya tepelerle sınırlanmış, suları aynı denize, göle veya ırmağa akan bölge. Maden bölgesi. ( Jeoloji)tekne.
– Samsun , bir ilçesi.
– Sınırlı bölge.
– Coğ: açık ve düz deniz kıyısı. Kenar. * Memleket. * Taraf. * Sınır için: bir şeyin çevresi içinde olan.
– Bir hükümetin idaresi altında bulunan bütün ülkeler.