Tag Archives: ibni sina nasıldır

İbni sina

Batıda “avicena” olarak tanınan ibni sina (ebu ali el hüseyin bin Abdullah ibni sina) (980-1037) da beyruni ile aynı çağda yaşamış bir türk filozof ve bilim adamıdır. Özellikle tıp ve kimya konularında toplam olarak 223 kitap ve makalesi vardır. İsminin başına haklı olarak “as-şeyh ar-reis ibni sina” ünvanı konmuştur. Beş ciltlik “kanun” isimli kitabı tıp ansiklopedisi sayılır. Bu kitap batı üniversitelerinde uzun süre ders kitabı olarak okutulmuştur. Bunlardan başka “sağlık ve ilaçlar”, “hayvanlar tarihi” ve 20 ciltlik “insani bilgiler ansiklopedisi” yazmıştır. Toplam 233 kitap ve makalesinin 16 sı matematik, astronomi ve fizik ile ilgilidir. Bu alanlarda ise ilgilendiği konular şunlardır: gök cisimlerinin sınırları, gezegenlerin uzaklıkları, astronomik gözlemler, gözlem aletleri, öklid özeti ve geometri yöntemleri, son ve sonsuzluk konuları, diferansiyel hesap, aritmetik, küre üzerine çizilen paralel doğrular, fizik ve metafizik. İbni sina, jeolojinin de kurucusu sayılır. Bu konuda tortul kayaçların fosillerin ve dağların oluşumu ile ilgili bugün aynısı tekrarlanan bilimsel açıklamalar yapmıştır .