Tag Archives: iddianame

Türk Ceza Hukukunda bir davanın açılabilmesi için cumhuriyet savcılarının hazırlayarak mahkemeye sundukları evrağa ne ad verilir?

Türk Ceza Hukukunda bir davanın açılabilmesi için cumhuriyet savcılarının hazırlayarak mahkemeye sundukları evrağa ne ad verilir?

Seçenekler:

A-) İddianame
B-) Temlikname
C-) Zeyilname
D-) Vekaletname
Doğru cevap yazının devamında. Continue reading

İddianame

Savcılığın soruşturma sonunda elde ettiği kanıtları ve iddialarını içinde topladığı, mahkemede okunan yazı.
– İddiaların toplandığı yazı, metin.
– Müddei umuminin (savcının), iddialarını topladığı ve soruşturma sonunda mahkemede okuduğu yazı. (Ceza işlerinde hazırlık tahkikatının neticesi, davasının açılması için kâfi olduğu anlaşılırsa savcı bu dâvayı, ya ilk tahkikatın açılması hakkında sorgu hakimine bir talepname veya doğrudan doğruya mahkemeye bir iddianame vermek suretiyle açar. Savcının bu suretle davayı açtığını bildiren yazısına iddianame denir. (O.T.D.S.).