Tag Archives: ikram nedir

İkram

Konuğu ağırlama.
– Ağırlamak. Hürmet etmek. Saygı göstermek. * İltifat olarak bir şeyler vermek. * Bağış. * Hesap dışı verilen şey veya yapılan indirme, tenzilât. * Allah’ın lütfu ve ihsanı.(İkramın izharı, yani Allah’ın lütfu ve ihsanı olan ikramın izharı tahdis-i nimettir. İnsanın nefsi, Allah’ın lütfunu kendine isnad etmez. Çünkü kesbinin medhali yoktur.).
– Alışverişte satıcının alıcıya yaptığı indirim.(Cumbul . Sayı : 1123).