Tag Archives: rejim

Rejim

Yönetme, düzenleme biçimi, düzen.
– Bir devletin yönetim biçimi.
– Fr. Bir devletin sevk ve idare usulü, yolu. * Tıb: hastanın tedavisinde tatbik edilen gıdalandırma yolu. Perhiz.
– 1. Yönetme ,düzenleme biçimi,düzen,2. Perhiz, diyet ,3. 3. Bir devletin yönetim biçimi, 4. Akar su debisinin yıl boyunca gösterdiği değişikliklerin tümü . ( Tdk. Tükçe sözl.).
– ([regime] uygulanması, kullanılması kabul edilen ve üzerinde mütabık kalınan koşullar. Örnek; beslenme rejimi.
– Bir rafinaj tesisinin sürekli çalışma düzeni.