Tag Archives: yatır manası

Yatır

Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya.
– Evliya mezarı.
– Türkler’in islamiyetten önceki dönemlerinden kalan animist ( ruhçuluk ) inançlarının bir uzantısıdır. ” Evliya ” ya da ” ermiş ” adı verilen sıra dışı, kutsal kişilerin mezarlarına ya da türbelerine halk arasında verilen addır. Olağan-üstü özelliklerini öldükten sonra da sürdürdüklerine inanılan bu kişilerin mezarları bir dilek ve adak yeri durumundadır.