Tazammun

İçine alma.
– İhtiva etmek. İçine almak. İçinde başka şeyleri havi olmak. Muhit olmak. * Tazmini kabul etmek. Kefil olmak. * Man: lâfzın, mevzuu olduğu mânanın cüz’üne delâlet etmesi.

Leave a Reply