Teamül

İş, davranış. Bir yerde öteden beri olagelen davranış. ( Kimya)tepkime.
– Alışılmış biçim.
– Olagelen iş. * Birbiriyle alıp vermek. * Yapılagelen muamele ve münasebet. * Usul. * Reaksiyon, tepki.

Leave a Reply