Troyka

Rusya’da, üç atla çekilen kızak ya da araba.
– (rusça sözcük). 1. Rusya’da yan yana koşulmuş üç atın çektiği araba (kızak,lando vb.) ,2. Bir devletin ,bir şirketin yönetimini birlikte yürüten üç kişilik topluluk , 3. Denizbil. Belli doğrultularda denizaltı fotoğrafları elde etmek için deniz tabanında çekilerek hareket ettirilen ,otomatik kamera ile donatılmış kızak biçiminde aygıt.(Aygıtı j.Y.Cousteau gerçekleştirdi.) ( Mil.Büy.Lars.).
– Bir devletin ya da bir şirketin yönetimini birlikte yürüten üç kişilik topluluk.

Leave a Reply