Tuluat

Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun.
– Doğuşlar, kalbe doğan manalar.
– (tulu’. C.) Hazırlıksız olarak birden kalbe gelen mânalar, ilhamlar. Doğuşlar.

Leave a Reply