Tümleç

Tümleyen şey, mütemmim. ( Gramer)genellikle fiilin anlamını çeşitli yönlerden tamamlayan, herhangi bir isim durumunda bulunan, edat alan isim veya tamlama, mef’ul.

Leave a Reply