Turgut cansever

Turgut cansever (1921)-Antalya 1946´da İstanbul güzel sanatlar akademisi yüksek mimarlık bölümü´nü bitirdi. 1949´Da i.Ü. Edebiyat fakültesi sanat tarihi bölümü´nde doktorasını tamamladı. 1950-51´De dgsa´da öğretim üyeliği yaptı. 1957´De İstanbul belediyessi´nin planlama teşkilatı başkanlığı´nı, 1961´de İstanbul belediysi planlama müdürlüğü´nü yürüttü. Turgut cansever, çeşitli alanlardaki tasarım ve uygulamalarında modern mimarlığın sorunlarına tarihi, çevresel ve kültürel değerlere ağırlık verek yaklaştı.

Leave a Reply