Türkçe

Türkçe, (Türkiye Türkçesi olarak da bilinir) Ural-Altay dil ailesine bağlı Türk dillerinden ve Oğuz Grubu‘na mensup bir dildir. Türkiye, Balkanlar ve Orta Avrupa ülkeleri başta olmak üzere geniş bir coğrafyada konuşulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nin resmî; Romanya, Makedonya, Kosova ve Irak‘ın ise tanınmış bölgesel dilidir. Türkçe, farklı ağızlara ayrılmış bir dildir. Ancak bu ağızlardan İstanbul lehçesi, sivrileşerek yazı dili haline gelmiştir. Türkçe, 8 ünlü harf sayısıyla beraber zengin bir dil olmasının yanı sıra özne-nesne-yüklem şeklindeki cümle kuruluşlarıyla bilinmektedir. (Yanda ki resimde: Tüm Türk dilleri konuşanların sayısının dillere göre paylaşımı gösterilmektedir.)

Leave a Reply