Ulak

Haberci.
– Haberci, haber veren kimse.
– Güçlü, iriyarı adanam (içel).
– (Türkiye’deki türkmenler) iki veya daha fazla dağın birbirine kavuştuğu yerlere bu adı verir.
– Osmanlı devleti’nde devlet hizmetinde bir yerden başka bir yere gönderilen hızlı hareket edebilen habercilerdir. Ulakların geçeceği yollar belirlidir. Bu yollar üzerinde atlar için menziller bulunurdu. Yol üzerinde yaşayanlar da ulaklara hizmet etmek, ulakların gereksinmelerini karşılamak zorundaydılar.

Leave a Reply