Unsuriyet

Unsurluk, ırkçılık.
– Irkçılık. Bir kavmi veya kendi soyunu daha şerefli sayarak diğer insanları hakir görmek. Menfî milliyetçilik.(Cây-ı dikkat bir hal: türk milleti anâsır-ı islâmiye içinde en kesretli olduğu halde, dünyanın her tarafında olan türkler ise müslümandır. Sair unsurlar gibi müslim ve gayr-ı müslim olarak iki kısma inkısam etmemiştir. Nerede türk taifesi varsa müslümandır. Müslümanlıktan çıkan ve müslüman olmayan türkler türklükten dahi çıkmışlardır -macarlar gibi-. Halbuki küçük unsurlarda dahi, hem müslim ve hem de gayr-i müslim var. M.).

Leave a Reply