Vaftiz ve günah çıkarma gibi ayinler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

Vaftiz ve günah çıkarma gibi ayinler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

Seçenekler:

A-) Hinduizm
B-) Budizm
C-) Hıristiyanlık
D-) Yahudilik
Doğru cevap yazının devamında.
Doğru cevap: C

Leave a Reply