Varsaymak

Bir olgunun sonuçlarından yararlanabilmek ya da bu sonuçlar üzerine düşünce yürütebilmek için onu olmuş ya da olacak saymak gerçekmiş gibi kabul etmek, °farz etmek.

Leave a Reply