Vezir

Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimselere verilen ad.
– Padişah yardımcısı.
– Arap-islam devleti hanedanı abbasiler zamanında sasani devleti yapısı örnek alınarak oluşturulmuş bir devlet memurluğu rütbesidir. Selçuklu devletleriyle osmanlı devleti’nde de kullanılan vezirlik, en büyük memur rütbesidir. Daha sonradan ” paşa ” deyimiyle değiştirilmiştir.
– Osmanlı devleti zamanında en yüksek mülkiye rütbelerine ulaşmış paşa. Hükümdar vekili. Pâdişahın yakınlarından ve onun yükünü üzerine alanlardan, mülkün idaresinde fikir ve tedbir ile meded ve yardım eden. Bu tabir “vizr” kelimesinden gelir. “Vezr” kelimesinden alınsa; “halkın sığınağı” demek olur. Büyük düstur sahibi veya mühür sahibi kabul edilir. Osmanlı devletinde en büyük, mülkiyede en birinci mertebe olarak kabul edilmiştir. Muavin ve muin mânalarına da gelir.
– Ankara’nın beypazarı ilçesinde bir içmece .( Cumbul sayı: 1116).

Leave a Reply