William shakespeare

William shakespeare (1564)-strord (..1616) Gelmiş geçmiş en ünlü tiyatro yazarı olan shakespeare onaltıncı yüzyıl ingilteresinde yaşamıştır. 1564 Yılında strord da doğmuş küçük yaşlarda tiyatroya merak sarmış, önce oyuncu olarak katılmıştır, tiyatro dünyasına. Zamanla kendini yetiştirmiş. İleri yaşlarda tiyatro eserlerinin ölmez klasiklerini vermiştir. Eserleri türlerine göre komedilerle başlamış tarihi oyunlarla sürmüştür. Trajedileri ile de zirveye varmıştır. 1614 Yılında straford da ölen yazarın hayatı belirsizliklerle doludur. O kadar ki shakespeare diye birinin yaşamadığı bile ileri sürülmüştür. Eserlerinde genellikle ortak temel, insanların ihtirasları hayatın gayesi haline gelmeleridir. Shakespeare´nin tüm yapıtları, 37 oyunu ve 154 sonesi ile 2 epik şiirden oluşur. Oyunlarından 18 tanesi yazarın kendisi yaşarken yayınlanmış; tüm yapıtları, ilk kez 1623 yılında arkadaşları tarafından yayınlanmıştır. Oyunlarının yazılış tarihleri tam olarak bilinmemektedir. Tarihsel içerikli tragedyalarından, komedyalarından ve sembollerle yüklü masalsı oyunlarından oluşan yapıtları başlıca üç bölüme ayrılabilir: birinci dönem, 16. Yüzyılın 90´lı yıllarının başlarından, 16. Yüzyılın sonuna kadar süren dönemdir. Bu dönemde 14. Yüzyılın sonlarından 1485 yılına kadar, ingiltere´de gelişen ulusal monarşizmi konu alan iki tarihsel içerikli oyun dizisi kaleme almıştır. 16. Yüzyılın sonlarından 1608 yılına kadar süren ikinci döneminde ise, ortaçağın bağlarından kurtularak özgürlüğe kavuşan rönesans insanının ortaya çıkan yeni kapitalist düzende karşılaştığı çatışmaları anlatmıştır. Bu oyunlarda, daha önceki yapıtlarında karşılan trajik hava ve dramatik kahramanlar ortadan kalkmış; hümanist bir birey ve toplum gelişmesini amaçlayan shakespeare, gerçekçi betimlemelere yer vererek, dış gerçekliğin derinliğine inmiştir. Edebiyat hayatının üçüncü ve son döneminde (1608/13) ise, romansların trajik havasını aşarak, kişiliğinde hümanist idealleri gerçekleştirdiği yeni insan tipini ve mutlu geleceği anlatmıştır. Yapıtları henry vı (1590/91), richard ııı (1592, kral üçüncü richard´ın tragedyası ), hırçın kız (1593), henry vı (1596/98), henry v (1599), yanlışlıklar komedyası (1590/91), hamlet (1600), kral lear (1605), macbeth (1606), antonius ile kleopatra (1607), othello (1608), bir kış masalı (1610).

Leave a Reply