Yeniçeri ocağı

Yeniçeri askerinin küçükten yetiştirildiği askeri örgüt.
– Osmanlı devleti’nin klasik dönemi’nde kapıkulu yayalarının en önemli askeri birliğidir.
Ordunun önünde ( azap ve deli askerlerinin arkasında ) yaya olarak savaşırlardı. Her biri 20-30 yeniçeriden oluşan 196 bölüğe ayrılmışlardır. Komutanları, İstanbul’un güvenliğinden de sorumlu olan yeniçeri ağasıdır.

Leave a Reply