Yükseltilmişcephe

Soğuk cepheler sıcak cephelerden daha hızlı hareket ederler öyle ki sonunda soğuk cephe sıcak cepheye yetişerek onun yerini alır ve sıcak hava gittikçe yerden yukarı itilir. Öndeki serin hava ile arkadaki soğuk hava arasındaki ara bölgeye soğuk ötelemesi adı verilir. Eğer cephe arkasındaki hava, cephe önündekinden daha sıcaksa o zaman sıcak ötelemesi adını alır. Çoğu karasal alanlar diğer türdeki cephelerden çok ötelenmiş cephelerle karşılaşırlar. (Oklüzyon).

Leave a Reply