Zimmet

Üstünde olan şey. Bir ticaret kuruluşunun borçlarının tümü.
– Korumak zorunda kalma.
– Himayeyi te’min eden ittifak. * Borç. * Alâkalı. * Uhde. * Vicdan. * Mes’uliyet. * Üst. Üstte olan şey. * Koruma zorunda kalma.

Leave a Reply